Satunnews คือใคร

เว็บไซต์ www.satunnews.com เป็นเว็บที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลให้กับคนทั่วประเทศไทยได้รู้จัก และไม่ใช่เพียงแค่ชาวไทย เราจะทำ content ที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้รู้จักบ้านเรามากยิ่งขึ้น

เราเชื่อว่าทุกคนรักในบ้านเกิด เราเองก็เช่นกัน แม้จะไม่ได้ทำมาหากินอยู่ในบ้านเกิด แต่คนที่พ่อ แม่ พี่ น้อง ที่รักของเรา บ้านที่รัก โรงเรียนที่รัก ร้านอร่อยๆในดวงใจ ที่เที่ยวสุดโปรดของเรา แน่นอนว่าอยู่ในจังหวัดสตูล เราจึงอยากใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมความน่ารักของจังหวัดสตูลไว้

หากท่านใดมี Content ที่ต้องการให้ทางเราประชาสัมพันธ์ สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่อีเมล์ web-satunnews@gmail.com หรือ Facebook : ของดีเมืองสตูล