เดินทางเข้าสตูลช่วงโควิท
หน้าหลัก

เดินทางเข้าจังหวัดสตูลช่วงโควิด (อัพเดท 15/11/2564)

ขอนุญาตเล่าประสบการณ์การเดินทางจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร เข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสตูล ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2564

การเดินทางครั้งนี้โดยสาร โดยเครื่องบิน ลง สนามบินตรัง ต่อ รถส่วนตัวเข้าไปยังจังหวัดสตูล

สิ่งที่ต้องเตรียม เอกสารการฉีดวัคซีน สามารถเปิดใน แอพ หมอพร้อม ให้เจ้าหน้าที่ดูตอนไปเชคอินรับ Bordind pass ที่สนามบิน หากใครยังไม่ได้รับวัคซีนตามกำหนด ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อ Covid-19 

จากนั้นสแกน OR Code เพื่อกรอกข้อมูลเข้าจังหวัดตรัง หากเราเดินทางไปยังสตูลจะมีช่องอื่นๆให้กรอก กรอกข้อมูลเบื้องต้น

เมื่อเดินทางถึงสนามบินตรัง จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารอีกรอบ เป็นเอกสารการฉีดวัคซีน และเอกสารเดินทางเข้าจากจังหวัดตรัง ย้ำต้องกรอกมาตั้งแต่อยู่สนามบินต้นทางไม่งั้นจะเสียเวลา

เมื่อเดินทางถึงที่หมายแจ้งให้เจ้าหน้าที่ อสม. ประจำพื้นที่ทราบ

ในส่วนของการเดินทางกลับมายังกรุงเทพมหานคร ไม่มีการตรวจเอกสารใดใด

 

การเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ มายังจังหวัดสตูล มีลักษณะการปฎิบัติเช่นเดียวกัน