หน้าหลัก

ใช้มอเตอร์เวย์ “ฟรี” ช่วงสงกรานต์ 65

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดให้ใช้มอเตอร์เวย์ ฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2565

มอเตอร์เวย์ฟรี
มอเตอร์เวย์ฟรี สงกรานต์ 65

 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือ มอเตอร์เวย์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 และ พ.ศ. 2542 ตามลำดับ โดยมี 2 สายทาง คือ

1. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา สายใหม่ (มอเตอร์เวย์) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 9 ด่าน คือ ด่านฯ ลาดกระบัง บางบ่อ บางปะกง พนัสนิคม บ้านบึง บางพระ หนองขาม โป่ง และ ด่านฯ พัทยา

2. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 เส้นทางสายวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (ตอนบางปะอิน-บางพลี) มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 4 ด่าน คือ ด่านฯ ธัญบุรี 1 ด่านฯ ธัญบุรี 2 ด่านฯ ทับช้าง 1 และ ด่านฯ ทับช้าง 2