หน้าหลัก

ที่จอดรถสถานีกลางบางซื่อ

สถานีกลางบางซื่อ อาคารสถานีมีทั้งหมด 7 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน ชั้นใต้ดิน 2 ชั้นฝั่งใต้เป็นสถานีรถไฟฟ้ามหานคร ชั้นใต้ดินส่วนที่เหลือ 1 ชั้นเป็นลานจอดรถใต้ดิน ชั้นเหนือพื้นดินทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนบริการรถไฟ และส่วนบริการผู้โดยสาร

 

สถานีกลางบางซื่อมีที่จอดรถรองรับได้มากกว่า 1,500 คัน จอดฟรี อยู่บริเวณชั้นได้ดิน

การเดินทางมายังสถานีกลางบางซื่อ สามารถเดินทางเข้าได้ 2 ช่องทาง
1.ถนนกำแพงเพชร 2 (ข้างขนส่งหมอชิต)
2.ถนนกำแพงเพชร บริเวณแยกศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

 

แผนที่สถานีกลางบางซื่อ

ภาพwikimedia/Chitipat_Witee