หน้าหลัก

ถือศีลอด 2565

สำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารก็จการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฏอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ ในวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ ๑ ของเดือนรอมภูอน
ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๓ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)
จุฬาราชมนตรี

 

ถือศิลอด 2565