หน้าหลัก

สงกรานต์ 2565 กรมทางหลวงเปิดให้บริการ ถนนหมายเลข 6 ชั่วคราว

กรมทางหลวงเปิดให้บริการชั่วคราวเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

กรมทางหลวงเตรียมเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์ M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว – ขามทะเลสอ ในระหว่างวันที่ 11 – 18 เมษายน 2565 รวม 8 วัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2565 เพื่อแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) โดยขยายระยะทางเพิ่มจากที่เปิดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จากช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว ระยะทาง 35.75 กม. และเปิดเพิ่มช่วง อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสออีก 28 กม. รวมจาก อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. สำหรับการเปิดให้บริการจะเป็นในรูปแบบการเดินรถทางเดียว โดยจะเปิดใช้ช่องจราจรด้านขวาทาง (ด้านขาเข้า) จำนวน 2 ช่องจราจรเท่านั้น สำหรับช่องจราจรด้านซ้ายทาง (ด้านขาออก) จะสงวนไว้ใช้สำหรับบริการฉุกเฉิน โดยการเปิดให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

– ขาออกกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน 2565

– ขาเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15 – 18 เมษายน 2565

การเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ ช่วง อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว – อ.ขามทะเลสอ มีจุดเข้า – ออก ดังนี้

จุดที่ 1: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

จุดที่ 2: จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)

จุดที่ 3 : จุดเข้า – ออก มอเตอร์เวย์ M6 ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

ทั้งนี้ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 06.00 – 24.00 น. และสามารถขยายช่วงเวลาให้บริการได้ 24 ชั่วโมงกรณีถนนมิตรภาพหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงขาออกกรุงเทพฯ วันที่ 12 – 13 เมษายน 2565 และช่วงขาเข้ากรุงเทพฯ วันที่ 16 – 17 เมษายน 2565 โดยอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อเท่านั้น และให้ใช้ความเร็วห้ามเกิน 80 กม./ชม. นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางห้ามจอดรถลงมาถ่ายรูปช่วงบริเวณลำตะคอง เพื่อความปลอดภัยและไม่กีดขวางการจราจร โดยในระหว่างการเปิดให้บริการจะมีเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ตำรวจทางหลวง ตำรวจท้องที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมาบูรณาการการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทาง

ที่มา antifakenewscenter