หน้าหลัก

ค่าจอดรถ มอไซต์ เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปรับอัตราค่าจอดรถจักรยานยนต์
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

🛵 อัตราค่าบริการจอดรถ
ชั่วโมงแรก จอดฟรี!
ชั่วโมงที่ 2 ถึง 3 ค่าบริการ 10 บาท ชั่วโมงที่ 4 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 20 บาท

– ซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท
– ซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป จอดฟรี 5 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท
– ซื้อสินค้าและบริการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จอดฟรี 7 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป ชั่วโมงละ 20 บาท

 

ที่มา เซ็นทรัลเวิลด์