หน้าหลัก

ค่าจอดรถไอคอนสยาม อัพเดทล่าสุด

ไอคอนสยาม ขอแจ้งอัตราค่าบริการที่จอดรถใหม่ เริ่มต้นวันแรก 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

#สำหรับรถยนต์
– จอดฟรี 2 ชม. แรก ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 30 บาท ชั่วโมงที่ 7 ขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 60 บาท
– ซื้อสินค้าครบ 500 บาท จอดฟรีเพิ่มเป็น 4 ชม. ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 30 บาท ชั่วโมงที่ 7 ขึ้นไป คิดชั่วโมงละ 60 บาท
– ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จอดฟรีเพิ่มเป็น 6 ชม. ชั่วโมงต่อไป คิดชั่วโมงละ 60 บาท
– ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท จอดฟรีเพิ่มเป็น 8 ชม. ชั่วโมงต่อไป คิดชั่วโมงละ 60 บาท

#สำหรับจักรยานยนต์
– จอดฟรี 2 ชม. แรก ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท
– ซื้อสินค้าครบ 500 บาท จอดฟรีเพิ่มเป็น 4 ชม. ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท
– ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาท จอดฟรีเพิ่มเป็น 6 ชม. ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท
– ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท จอดฟรีเพิ่มเป็น 8 ชม. ชั่วโมงต่อไป ชั่วโมงละ 20 บาท

ค่าจอดรถไอคอนสยาม